Trivsel og mistrivsel

Sundhedsstyrelsen referer til trivsel som god mental sundhed og tager udgangspunkt i WHO´s definition af mental sundhed, som en tilstand af velbefindende, hvor den enkelte kan udfolde sine evner, håndtere dagligdags udfordringer og stress, samt indgå i fællesskaber med andre.

Trivsel kan forstås som et udtryk for det velbefindende, der giver den enkelte følelsen af overskud, gåpåmod, handlekraft og glæde ved livet. Trivsel er oprindelig et generelt og holistisk sundhedsbegreb, der både udtrykker den enkeltes subjektive, oplevelse af egen situation og omgivelsernes, objektive, vurdering.

Jeg tror på, at trivsel er vigtigt for at kunne udvikle sig bedst muligt, livet igennem. Jeg mener, at trivsel kan forstås både som en generel tilstand og som en specifik tilstand. Den generelle trivsel kan ses som et samlet billede af trivslen i forskellige livsområder, mens den specifikke trivsel kan ses isoleret i et livsområde. Den enkelte kan opleve trivsel i nogle områder i sit liv, men mistrives i andre områder. Børn og unge kan fx mistrives i deres skolehverdag, men trives i deres fritidsaktivitet. Mistrivsel i et livsområde vil dog ofte påvirke de andre områder, og det er derfor vigtigt, at gøre noget ved enhver form for mistrivsel.
Mistrivsel kan ses som ændring af adfærd over tid og kan fx komme til udtryk som: