Om mig

Jeg hedder Annie Marie Rasmussen.
Jeg har startet Trivselsrum, fordi jeg gerne vil skabe rum for bedre trivsel, for børn, unge og familier. Jeg har altid haft et brændende ønske om at gøre en positiv forskel for andre, privat som professionelt. Jeg håber, jeg kan være den positive forskel, der kan skabe bedre trivsel for dig og din familie.

Jeg har 20 års erfaring med undervisning, støtte og vejledning af børn, unge og familier, i skoleverdenen og i kommunalt regi.
Jeg har arbejdet i specialpædagogisk regi og haft fokus på børn, unge og familier, med særlige udfordringer og deraf brug for specialpædagogisk vejledning. Jeg har megen viden om og erfaring med specifikke diagnoser som fx ADHD og Autisme og med generelle kognitive og/eller sociale funktionsnedsættelser. Derudover har jeg indgående viden om og erfaring med misbrugsproblematikker.

Jeg tror på at vi alle, børn som voksne, altid gør det bedste vi kan, med det vi ved og kan lige nu. At skabe bedre trivsel handler derfor om at få øje på egne ressourcer, tilegne sig ny viden samt tænke og handle anderledes. Nye handlemuligheder giver bedre trivsel.

Jeg vil gerne medvirke til, at børn, unge og familier får ny brugbar viden og redskaber, som kan skaber nye handlemuligheder og bedre trivsel.

Som Trivselscoach inddrager jeg min erfaring, mine kompetencer og viden fra mit arbejdsliv som lærer, socialformidler, familievejleder og rådgiver ved TUBA og Børns Vilkår.

Min uddannelsesmæssige, faglige baggrund centrerer sig om trivsel, læring, undervisning og (selv)udvikling: