Kropsterapi for børn og unge

Jeg tilbyder kropsterapi -”Kend dig selv og Tænd din Trivsel” til børn og unge.

Kropsterapi er relevant for  børn og unge, der mistrives og som fx er udfordret af ADHD, autisme, angst, ensomhed,  lavt selvværd og/eller skolevægring. 

Krosterapien tilrettelægges individuelt efter en opstartssamtale, med udgangspunkt i den enkeltes behov og udfordringer. Jeg skaber et trygt Trivselsrum, hvor den unge må være, som hun/han er. Jeg tager udgangspunkt i den unges ressourcer og arbejder med de konkrete udfordringer, som den unge oplever, lige nu. Jeg tager udgangspunkt i mine egne værktøjer; Trivselshjulet og Trivselsbarometeret 

Jeg bruger Trivselshjulet til at kortlægge den unges trivsel i forskellige livsområder, som fx familie, skole, fritid, venner, arbejde etc.  Jeg tror på og har erfaring med, at unge kan opleve trivsel i et livsområde og mistrivsel i et andet. For at højne den unges trivsel, har vi først og fremmest fokus på de områder, hvor trivslen er mest udfordret.

Jeg bruger Trivselsbarometeret til at score den unges trivsel, ved hver session og til at tale om, hvad den unge selv kan gøre, for at højne sin trivselsscore.

Jeg møder den unge med empati og respekt og jeg er nærværende i mine behandlinger. Jeg tror på, at selv små ændringer, kan skabe store, positive forandringer og forbedre den unges trivsel

Kropsterapi – “Kend dig selv og Tænd din trivsel” er individuelt tilrettelagt og kan fx indeholde følgende elementer:

Derudover introduceres den unge for mit eget værktøj; Trivselsbarometeret, der kan bruges til at måle og forbedre den unges trivsel på daglig basis.