Familievejledning

Jeg tilbyder Familievejledning med fokus på bedre trivsel, for alle i familien. Målgruppen kan fx være forældre til børn med skolevægring, ADHD, autisme, angst, lavt selvværd, ensomhed, spiseforstyrrelse og/eller mistrivsel generelt.

Det kan også være familier, der har brug for hjælp til at skabe overblik, rammer og struktur for familielivet, i en presset hverdag. Ydermere kan det være vejledning til familier, der er udfordrede af mange konflikter i deres dagligdag.
Jeg inddrager gerne mit egne værktøjer, Trivselshjulet og Trivselsbarometeret, til at kortlægge jeres udfordringer og til at forbedre jeres trivsel, på daglig og ugentlig basis. Jeg inddrager redskaber fra Teentrivsel Kompasmodellen, til at undersøge, observere og skabe forandring i jeres familie, med fokus på nye handlemuligheder. 

Når I starter et forløb hos mig, tager jeg udgangspunkt i jer og jeres ressourcer og vi taler om de konkrete udfordringer, I oplever i jeres familie, lige nu.
Jeg skaber et trygt Trivselsrum, hvor I må være, som I er. Jeg møder jer med empati og respekt, og jeg er nærværende i samtalen med jer. I vores samtaler tager vi udgangspunkt i hvilke drømme og mål, I har for jeres familieliv og trivsel. Jeg tror på, at I er eksperterne i jeres familieliv og jeg bidrager med min erfaring og viden, der kan give jer nye perspektiver og indsigter. Jeg hjælper jer med, at lave konkrete tiltag og finde løsninger, som kan give jer nye handlemuligheder og øge jeres familietrivsel.
Jeg tror på, at selv små ændringer, kan skabe store, positive forandringer for jeres families trivsel.

Jeg tilbyder desuden vejledning og vurdering af børn og unges trivsel i skoletilbud og jeg kan fungere som sparringspartner og bisidder for forældre, i skolesammenhæng og kommunalt regi.